RSS

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Europejski  Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:            

Europa inwestująca w Obszary Wiejskie

                 W dniu 20 września  dokonano odbioru końcowego inwestycji  pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta”. Gmina Warta  uzyskała od  do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sieradzu  pozwolenie na użytkowanie obiektu, natomiast Radni Rady Miejskiej w Warcie podjęli Uchwałę w sprawie Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Warcie. Obecnie trwa  rozliczanie inwestycji, która uzyskała dofinansowanie w wysokości  975 326,00  zł na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego było Konsorcjum Firm GRAFIT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zakładników 19, 98-200 Sieradz  i Sieradzkie Kruszywa Mineralne  Sp. z o.o. z siedzibą Bronisławów ul. Wspólna 60, 98-275 Brzeźno, które za wykonane prace otrzymało  wynagrodzenie w wysokości 2.373.900,00 zł.

Efektem wykonanych prac jest targowisko miejskie „Mój Rynek” w Warcie , w skład którego wchodzi hala targowa i wiata targowa  o łącznej powierzchni handlowej  520 m2 oraz utwardzona droga dojazdowa. Obiekt został przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej (oświetlenie).

Celem przedsięwzięcia jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości na terenie Gminy Warta oraz promocja lokalnych produktów poprzez rozwój infrastruktury technicznej. Inwestycja ta służyć ma rolnikom i lokalnym producentom sprzedającym swoje produkty w mieście Warta.


Całkowity koszt wykonania przedmiotowej inwestycji wyniósł  2 398 900,00 zł.

Targowisko będzie funkcjonować od wtorku do soboty

 Zapraszamy do korzystania z obiektu.

Wstecz
20191029_114921
20191029_114921
20191029_115022
20191029_115022
20191029_115952
20191029_115952
20191029_120002
20191029_120002
20191029_120028
20191029_120028
 
 

 Statystyki

 

Kategoria

Liczba obrazów opublikowanych w kategorii: 5
Liczba obrazów nieopublikowanych w kategorii: 0
Kategoria oglądana: 382 x

Najczęściej oglądane obrazy w tej kategorii

20191029_120028
20191029_120028
   7 x
20191029_115952
20191029_115952
   6 x
20191029_114921
20191029_114921
   5 x
20191029_115022
20191029_115022
   5 x
20191029_120002
20191029_120002
   4 x

Ostatnio dodane obrazy w kategorii

20191029_114921
20191029_114921
   30. 10. 2019
20191029_115022
20191029_115022
   30. 10. 2019
20191029_115952
20191029_115952
   30. 10. 2019
Powered by Phoca Gallery