RSS

                                                                                                             

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania typu  „ Inwestycje w  obiekty pełniące funkcje kulturalne ” w ramach działania " Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakończono przebudowę Domu Ludowego w Jeziorsku

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania ". Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Data zakończenia inwestycji: 30.09.2019 r.

Całkowity koszt wykonania przedmiotowej inwestycji  wyniósł: 945 173,43 zł

Wartość dofinansowania z umowy: 500 000,00  zł

Przebudowany budynek jest budynkiem ogólnodostępnym wyposażonym w 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu przez 5 dni w tygodniu z których nieodpłatnie będzie mogła korzystać społeczność lokalna. Prowadzone będą również zajęcia opiekuńczo- wychowawcze  dla dzieci i młodzieży.             

W ramach zadań objętych dofinansowaniem  wykonano:

 • Przebudowę i termomodernizacje Domu Ludowego w Jeziorsku w ramach której wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie sufitu z oświetleniem i roboty towarzyszące;
 • Przyłącza sanitarne oraz instalacje elektryczne wewnątrz budynku;
 • Kotłownię kontenerową o mocy 60 kW opalana biomasą.

 • Obraz00001
 • Obraz00003
 • Obraz00004
 • Obraz00005
 • Obraz00007
 • Obraz00008
 • SG100945
 • _MG_9742
 • _MG_9744
 • _MG_9761
 • _MG_9768

Simple Image Gallery Extended

 

Gmina Warta dn. 16.10.2018 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko” mającą na celu zapewnienie właściwych warunków do organizowania i uczestnictwa społeczności wiejskiej w zajęciach, wydarzeniach kulturalnych i artystycznych poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w Jeziorsku.

Na pierwszym miejscu chcielibyśmy, aby przebudowany budynek pełnił rolę świetlicy  jako miejsca, gdzie będą mogli  - bo będą do tego warunki lokalowe i sprzętowe - spotykać się wszyscy mieszkańcy wsi, gdzie miejsce mogą znaleźć aktywne grupy społeczności lokalnej - koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, rady sołeckie, zespoły ludowe i tam organizować życie społeczne wioski. Obiekt  będzie również dobrym miejscem na zorganizowanie wspólnej Wigilii, obchodów Dnia Matki, Dnia Babci jak i również  miejscem spotkań młodzieży. Tu powinni znaleźć przytulne miejsce do wspólnych zabaw, po szkole.

Przebudowany budynek będzie budynkiem ogólnodostępnym wyposażonym w 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu przez 5 dni w tygodniu z których nieodpłatnie będzie mogła korzystać społeczność lokalna. Prowadzone będą również zajęcia  opiekuńczo- wychowawcze z dziećmi i młodzieżą  5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

W kwietniu 2019  Burmistrz Gminy podpisał umowę z Firmą ENVIRO-SERVIS s.c. Sz. Gajderowicz, W. Dziemidkiewicz z siedzibą ul. Polna 6, 98-200 Sieradz -  Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko”. Zgodnie z zawartą umową Firma  wykona całość inwestycji za kwotę 919 375,43  zł brutto. 

Gmina Warta na realizację  zadania otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500 000,00  zł.

W ramach zadań objętych dofinansowaniem w trakcie wykonywania  są  roboty tj.:

- Przebudowa  i termomodernizacja Domu Ludowego w Jeziorsku;

- Przyłącza sanitarne;

- Instalacje elektryczne;

- Budowa kotłowni kontenerowej 

                                                                                                             

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania typu  „ Inwestycje w  obiekty pełniące funkcje kulturalne ” w ramach działania " Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wstecz
6
6
7
7
8
8
9
9
 
 

 Statystyki

 

Kategoria

Liczba obrazów opublikowanych w kategorii: 4
Liczba obrazów nieopublikowanych w kategorii: 0
Kategoria oglądana: 1080 x

Najczęściej oglądane obrazy w tej kategorii

6
6
   24 x
8
8
   24 x
7
7
   21 x
9
9
   21 x

Ostatnio dodane obrazy w kategorii

6
6
   09. 05. 2019
7
7
   09. 05. 2019
8
8
   09. 05. 2019
Powered by Phoca Gallery