RSS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Europejski  Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:            

Europa inwestująca w Obszary Wiejskie

 W dniu 20 września  dokonano odbioru końcowego inwestycji  pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta”. Gmina Warta  uzyskała od  do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sieradzu  pozwolenie na użytkowanie obiektu, natomiast Radni Rady Miejskiej w Warcie podjęli Uchwałę w sprawie Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Warcie. Obecnie trwa  rozliczanie inwestycji, która uzyskała dofinansowanie w wysokości  975 326,00  zł na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Efektem wykonanych prac jest targowisko miejskie „Mój Rynek” w Warcie , w skład którego wchodzi hala targowa i wiata targowa  o łącznej powierzchni handlowej  520 m2 oraz utwardzona droga dojazdowa (31 % powierzchni handlowej przeznaczona  jest dla rolników pod sprzedaż produktów rolno - spożywczych). Obiekt został przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej (oświetlenie).

Celem przedsięwzięcia jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości na terenie Gminy Warta oraz promocja lokalnych produktów poprzez rozwój infrastruktury technicznej. Inwestycja ta służyć ma rolnikom i lokalnym producentom sprzedającym swoje produkty w mieście Warta.


Całkowity koszt wykonania przedmiotowej inwestycji wyniósł  2 398 900,00 zł.

Targowisko będzie funkcjonować od wtorku do soboty.

Targowisko pozostanie obiektem ogólnodostępnym i całorocznym.

Zapraszamy do korzystania z obiektu.

Wstecz
20191029_115952
20191029_115952
20191029_115959
20191029_115959
20191029_120028
20191029_120028
20191029_120047
20191029_120047
tablica
tablica
targowisko_warta_01
targowisko_warta_01
targowisko_warta_02
targowisko_warta_02
targowisko_warta_03
targowisko_warta_03
targowisko_warta_04
targowisko_warta_04
 
 

 Statystyki

 

Kategoria

Liczba obrazów opublikowanych w kategorii: 9
Liczba obrazów nieopublikowanych w kategorii: 0
Kategoria oglądana: 1516 x

Najczęściej oglądane obrazy w tej kategorii

20191029_115952
20191029_115952
   12 x
20191029_115959
20191029_115959
   12 x
20191029_120028
20191029_120028
   11 x
20191029_120047
20191029_120047
   11 x
targowisko_warta_03
targowisko_warta_03
   10 x

Ostatnio dodane obrazy w kategorii

20191029_115952
20191029_115952
   18. 12. 2019
20191029_115959
20191029_115959
   18. 12. 2019
20191029_120028
20191029_120028
   18. 12. 2019
Powered by Phoca Gallery