Urząd Miejski w Warcie

Urząd Miejski w Warcie

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 08 stycznia:
- 16 osób jest zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2
- 36 osób podlega przymusowej kwarantannie.

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 08 stycznia:
- 16 osób jest zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2
- 36 osób podlega przymusowej kwarantannie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rossoszycy zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin od 18.01.2021r. do 25.06.2021r.

Wymagania: wykształcenie wyższe, posiadanie kwalifikacji do nauczania w oddziale przedszkolnym.

CV można składać do dnia 15.01.2021 r. w:

sekretariacie Urzędu Miejskiego w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 43 8287 111

sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Rossoszycy, ul. Sieradzka 7, 43 8296 828.

Monday, 11 January 2021 14:05

Rozlicz PIT w Gminie Warta

10,75% dochodów bieżących Gminy Warta stanowi podatek dochodowy, który jest rozdzielany na finansowanie zadań publicznych.

Państwa Podatki są przeznaczane na rozbudowę i utrzymanie: dróg, chodników, kanalizacji, oświetlenia oraz inne zadania związane m.in. z ochroną środowiska, oświatą, sportem i kulturą. Wszyscy mieszkańcy, będący podatnikami z terenu gminy, mają pośrednią korzyść ze złożenia deklaracji PIT: część podatku zasili budżet gminy, który zostanie przeznaczony na realizację zadań, które z kolei wpłyną na poprawę jakości i komfort życia mieszkańców i sprawią, że pieniądze odprowadzane na podatki wrócą do mieszkańców w postaci realizowanych przez gminę inwestycji.

Nie muszą być Państwo zameldowani w Gminie Warta, aby tu rozliczyć swój podatek. Wystarczy, być jej mieszkańcem i na co dzień korzystać z jej infrastruktury.

Nie trzeba też składać żadnych dodatkowych dokumentów o zmianie miejsca zamieszkania - Urzędy Skarbowe same to zaktualizują.

Jedyne co muszą Państwo zrobić, to wpisać w zeznaniu podatkowym adres zamieszkania - GMINA WARTA.

Przykładowa instrukcja wypełnienia PIT-u w tym zakresie dostępna pod adresem:

https://nacoidamojepieniadze.pl/jak-rozliczyc-pit

Zachęcamy!

Szanowni Państwo

zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Sieradzkie+”, który obejmuje m. i g. BŁASZKI, gm. BRĄSZEWICE, gm. BRZEŹNIO, gm. BURZENIN, gm. GOSZCZANÓW, gm. KLONOWA, m. i g. WARTA, gm. WRÓBLEW, m. i g. ZŁOCZEW.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Wasze gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

Ankieta jest anonimowa. Skierowana do mieszkańców gmin obszaru Partnerstwa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Prosimy o uważne czytanie pytań. Uwaga: po kliknięciu „Następna strona” nie ma możliwości cofnięcia.

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.

Poniżej link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcs27gmivq

Do 15 lutego 2021 r. został wydłużony termin naboru wniosków  na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" finansowanych  z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. O takie dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

🔹 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.

🔹 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich.

🔹 01.63.Z  – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Więcej szczegółów na:

https://www.arimr.gov.pl/.../pieniadze-na-rozwoj-uslug...

Fotorelacja z koncertu, podczas którego zbierane były środki na kosztowną rehabilitacje Daniela Oleszczyka, który uległ wypadkowi w kwietniu 2020 i doznał poważnego urazu kręgosłupa.

Zachęcamy do dokonywania wpłat na konto Stowarzyszenia na Rzecz osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach „Razem Możemy Wiele” Bank Spółdzielczy w Warcie 02 9270 0006 0025 9440 3000 0002 z dopiskiem Dla Daniela , nr KRS 0000322200

Thursday, 07 January 2021 14:07

Rozliczenia dotacji otrzymnanych przez KGW!

Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie swojej działalności w od 3 do 5 tys. złotych, muszą rozliczyć się z dotacji. Sprawozdania należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca działania KGW.

https://www.arimr.gov.pl/.../kgw-rozliczaja-sie-z-dotacji...

Thursday, 07 January 2021 13:19

Spotkanie informacyjne- sołectwo na plus

SOŁTYSÓW z terenu Gminy Warta zainteresowanych złożeniem wniosków w ramach naboru "Sołectwo na Plus" zapraszamy 13.01.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Warcie- sala konferencyjna- na spotkanie informacyjne. Planowane godziny spotkań: 10.00 i 11.00. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją dostępną na stronie https://www.lodzkie.pl/.../ruszyl-nab%C3%B3r-zg%C5%82osze....

Page 10 of 91