Urząd Miejski w Warcie

Urząd Miejski w Warcie

Monday, 18 January 2021 16:04

Nowy okres zasiłkowy 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie przypomina, iż obecny okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego "500+" trwa do 31 maja 2021 r. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. będzie można składać już od lutego 2021 r.:

- drogą elektroniczną,

- od 1 kwietnia drogą tradycyjną – papierowo w MOPS

- za pośrednictwem poczty

Szczegóły dostępne na stronie:

http://warta.naszops.pl/n,nowy-okres-zasilkowy...

Informuję, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Z czym się je… OZE! – kampania edukacyjna Gminy Warta”, zostało przyznane dofinansowanie (umowa dotacji nr 346/EE/D/2020).

Gmina Warta na realizację zadania otrzymała 66 340,00 zł, co stanowi nie więcej niż 90 % dofinansowania.

http://www.wfosigw.lodz.pl/

                                                                                             

Burmistrz Warty

Krystian Krogulecki

Od dziś seniorzy powyżej 80 roku życia będą mogli zarejestrować się na szczepienia przeciwko COVID-19.

Są 3 możliwości rejestracji na szczepienia:

Przez całodobową i bezpłatną infolinię - 989

Poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

Poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień:

W Gminie Warta wyznaczonym punktem szczepień jest NZOZ CENTRUM, ul. Koźmińska 9, 98-290 Warta

438294887, gdzie szczepienia rozpoczną się od stycznia.

Również od dziś każda osoba, która ukończyła 18 lat będzie mogą zgłosić chęć zaszczepienia się online. Formularz dostępny na stronie: https://www.g ov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia

Gmina Warta uruchomiła specjalną infolinię pod którą mieszkańcy będą mogli zasięgnąć informacji nt. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

43 828 71 02 telefon jest czynny w godzinach 7:30 – 15:30.

Klauzula RODO.pdf

15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.

od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.

Są 3 możliwości rejestracji:

Przez całodobową i bezpłatną infolinię - 989

Poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

Poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

Na terenie Gminy Warta został wyznaczony punkt szczepień w NZOZ CENTRUM, ul. Koźmińska 9, 98-290 Warta 438294887

Więcej szczegółów dostępnych na stronie:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

 

WYKAZ PRZEDSIEBIRCÓW NA TERENIE GMINY WARTA, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

1.

Szambon - Kamil Dostatni. Zam. Galewice 38, 99-232 Zadzim

 

 

2.

Usługi Asenizacyjne Tomasz Czyżewski ul. Daszyńskiego 7/8 98-29-200 Sieradz

 

 

3.

Usługi Asenizacyjne - Dawid Dec, Gawłowice 32, 98-215 Goszczanów

 

 

4.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Sieradzu ul. Górka Kłodzka 14, 98-200 Sieradz

 

 

5.

WC Serwis Sp. z.o.o. Spółka komandytowa, ul. Szybowa 2, 47-808 Zabrze

 

 

6.

Jacek Kotowski zam. Smardzew 38, 98-285 Wróblew

 

 

7.

F.H.U Jacek Jasiński ul. Przedwiośnie 16, 98-290 Warta

 

 

8.

Usługi Asenizacyjne Roman Jakubowski, Dębołęka 64, 98-275 Brzeźnio

 

 

       

 

                       

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

                       
 

L.P.

Nr rejestrowy

Nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby podmiotu

NIP

REGON

     
 

1

1/2012

Wywóz Nieczystości Oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach

Bór 169, 42-202 Częstochowa

573-025-0143

150628038

     
 

2

2/2012

Zakład Usług Komunalnych "EKO-GAB" S.C. Gabriel Kropidłowski i Daniel Piąstka

 Kowale Pańskie Kolonia 11a 62-704 Kawęczyn

668-16-86-911

311061311

     
 

3

2/2013

Magdalena Szymczak "Magmar"

Wincentego Kadłubka 22/26, 93-263 ŁÓDŹ

982-036-0096

100715954

     
 

4

3/2012

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta "EKO"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zjazd 23, 62-800 Kalisz

618-00-30-387

250029837

     
 

5

6/2012

FCC Polska Sp. z o.o.

Lecha 10, 41-800 Zabrze

676-21-57-648

357190739

     
 

6

8/2012

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu

Bażancia 1A, 62-800 Kalisz

618-004-14-16

250024188

     
 

7

9/2012

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka Z o.o.

Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz

827-000-85-24

000688083

     

 

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 13 stycznia:
- 16 osób jest zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2
- 44 osoby podlegają przymusowej kwarantannie.

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 13 stycznia:
- 16 osób jest zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2
- 44 osoby podlegają przymusowej kwarantannie.

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 11 stycznia:
- 17 osób jest zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2
- 42 osoby podlegają przymusowej kwarantannie.

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 11 stycznia:
- 17 osób jest zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2
- 42 osoby podlegają przymusowej kwarantannie.

W czwartek, 28 stycznia 2021 r., upływa termin złożenia wniosku w biurze powiatowym lub oddziale regionalnym ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Można je również przesłać drogą elektroniczną lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.

Szczegóły dostępne na stronie:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/w-styczniu-final-dwoch-naborow-wnioskow-z-prow-2014-2020.html?fbclid=IwAR2p4YBgYi7iNRED2MKnEfOCxARR8rg3Mt00xcjwPXYAE2X69T7pHKzKmbY

Page 9 of 91