Urząd Miejski w Warcie

Urząd Miejski w Warcie

Dziś podsumowaliśmy i symbolicznie przekazaliśmy środki zebrane podczas koncertów i zbiórek na rehabilitację i leczenie dla Daniela Oleszczyka i Sylwestra Łojka. Na koncie stowarzyszenia „Razem Możemy Wiele” znajdują się środki przeznaczone dla Daniela w wysokości 17 731,53 zł., dla Sylwestra w wysokości 5 000,00 zł.
Cieszymy się, że Daniel dotarł do nas osobiście i trzymamy za słowo, że realizacja umowy dżentelmeńskiej zawartej z Burmistrzem Warty Krystianem Kroguleckim dotycząca zagrania wspólnego meczu w piłkę nożną (oczywiście amatorskiego), dzięki intensywnej rehabilitacji, będzie możliwa w niedługim czasie. 

Obu Panom życzymy wytrwałości w codziennych ćwiczeniach, pogody ducha i zdrowia!

 Podziękowania za zebrane środki należą się przede wszystkim Mieszkańcom Gminy Warta oraz osobom zaangażowanym w zbieranie środków, organizację koncertów. Państwa pomoc jest nieoceniona! 

Oczywiście nadal zachęcamy do wsparcia Daniela i Sylwestra w walce o zdrowie i powrót do sprawności poprzez dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia na Rzecz osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach „Razem Możemy Wiele” Bank Spółdzielczy w Warcie 02 9270 0006 0025 9440 3000 0002 z dopiskiem: „Dla Daniela” lub „Dla Sylwestra”.

Zachęcamy i dziękujemy! Pamiętajmy, że razem możemy więcej! 

Zachęcamy do udziału w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Nabór trwa do 23.03.2021 r.

Cel konkursu: ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Uczestnikami Konkursu mogą̨ zostać Koła Gospodyń́ Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń́ wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie : https://www.gov.pl/.../konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich...

Zachęcamy do udziału!

"Serwis służy do elektronicznego wypełniania i przesyłania wniosków do organów administracji publicznej objętych Prawem budowlanym".

Docelowo będzie można, także składać w formie elektronicznej wnioski wraz z projektami o pozwolenie na budowę.

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Thursday, 04 March 2021 13:32

Marcowe propozycje KRUS dla dzieci

Gospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem i miejscem wypoczynku. Powinniśmy więc stwarzać bezpieczne warunki zabawy, wyjaśniać niebezpieczeństwa na jakie mogą być narażone oraz wskazywać sposoby ich unikania. Podstawową sprawą jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki oraz przygotowanie odpowiedniego miejsca spędzania wolnego czasu z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. W związku z tym Oddział Regionalny KRUS w Łodzi przedstawia propozycje dla dzieci, które mogą wpłynąć na wzrost świadomości zarówno najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich jak i ich rodziców. Jednocześnie młodzi uczestnicy naszych propozycji mogą rozwijać swoje talenty i wygrać atrakcyjne nagrody.

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

 

Pierwszą propozycją, przygotowaną z myślą o uczniach szkół podstawowych, jest jedenasta edycja konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi”. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na terenie województwa łódzkiego organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi, a współorganizatorami przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, m. in. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Hasło jedenastej edycji cieszącego się rokrocznie dużym zainteresowaniem dzieci konkursu nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku. Oferta edukacyjna Kasy od początku działania instytucji kierowana jest również do najmłodszych mieszkańców wsi. Organizacja Konkursu pozwala sprawdzić ich wiedzę o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych.

Celem działania kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie Konkursu, otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Termin nadsyłania prac plastycznych do jednostek KRUS w województwie łódzkim mija 31 marca 2021 roku. Regulaminy konkursu zostały przesłane do szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów lub za pomocą poczty elektronicznej: (42) 665 07 13, e-mail: ;  (43) 823 93 10, e-mail: lub (44) 725 64 16, e-mail: .

II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła również II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja odbywa się w roku jubileuszowym KRUS i przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 9 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (z dopiskiem Konkurs na rymowankę).

20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 600 zł.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji w Warszawie, tel. (22) 592 64 10, e‑mail:

W budżecie Gminy Warta na 2021 znaleźć można wiele zadań, których realizacja rozpocznie się w tym roku, jednym z nich jest: Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie w ramach programu ,,Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020".

Wartość całkowita inwestycji: 5 876 509,00 zł w tym wartość dofinansowania to 2 388 800,00 złotych.

 W ramach zadania powstanie hala wielofunkcyjna z zapleczem pozwalająca na organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, o wymiarach wewnętrznych 4580 x 2795 cm z widownią na 200 miejsc siedzących. Przed halą główną zaprojektowano hol z szatnią, toaletami dla widzów oraz magazynami podręcznymi. Ponadto zaprojektowano łącznik między projektowanym obiektem a budynkiem Szkoły.
 A tak prezentuje się wizualizacja obiektu...

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 3 marca:

6 osób jest zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2

18 osób podlega przymusowej kwarantannie.

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 3 marca:

6 osób jest zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2

18 osób podlega przymusowej kwarantannie.

Jeszcze tylko dziś można oddawać głosy w XXIII Plebiscycie 7 Wspaniałych na najpopularniejszych sportowców i trenera ziemi sieradzkiej w 2020 roku.
Z terenu Gminy Warta o tytuł walczą:
🤼‍♀️ Justyna Komza ULKS Włyń - sumo, zapasy. Trzykrotna brązowa medalistka mistrzostw Polski w sumo.
🤼‍♀️ Karolina Marczak ULKS Włyń - sumo, zapasy. Trzykrotna mistrzyni Polski w sumo.
🤼‍♀️ Paweł Pawełczyk ULKS Włyń – sumo, zapasy. Trener Karoliny Marczak i Justyny Komzy, medalistek mistrzostw Polski w sumo.

📃 Listę wszystkich nominowanych znajdą Państwo na stronie: https://nasze.fm/plebiscyt
Zachęcamy do głosowania! A nominowanym, życzymy powodzenia!

Dokończono prace polegające na wykonaniu wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Ludowym w Klonówku. Zadanie zrealizowane ze środków finansowych budżetu Gminy Warta- fundusz sołecki w wysokości 8 895,59 zł. 

 

Page 3 of 91