Tuesday, 01 December 2020 08:06

Zapytanie cenowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, wysyłek paczek oraz ich zwrot w okresie od 02.01.2021 roku do 31.12.2021 roku dla UM Warta

Written by
Rate this item
(0 votes)

Warta , 01.12.2020 r.

 

 

Zapytanie cenowe

 Zamawiający

 Gmina Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
Strona internetowa: www.gimwarta.pl, e-mail:   

 Przedmiot Zamówienia

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, wysyłek paczek oraz ich zwrot w okresie od 02.01.2021 roku do 31.12.2021 roku dla Urzędu Miejskiego w Warcie.

Znak sprawy: WOA.2630.1.2020.TJ

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

  • Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:

Beata Włodarczak (43) 8287100

Tomasz Jachowicz  (43) 8287115

 Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, wysyłek paczek  w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dla Urzędu Miejskiego w Warcie.
  2. Usługa obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Europę i kraje spoza Europy.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania cenowego.

 Sposób i termin składania ofert:


Oferty można składać drogą elektroniczną na adres: lub osobiście w sekretariacie lub pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta. Koszty związane z przygotowaniem, sporządzeniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. Składane oferty powinny być opisane: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, wysyłek paczek”. Oferty należy składać do dnia 11.12.2020r. do godz. 11:00.      Sposób zapakowania ofert składanych osobiście lub przesyłanych pocztą:

Oferta ma zostać zapakowana w kopertę. Koperta ma zostać zatytułowana „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, wysyłek paczek”. Oferta ma zostać złożona na formularzu „oferta cenowa” wraz z załącznikami.

  • Oferty przesyłane drogą elektroniczną:

Oferta powinna być przesłana na formularzu „oferta cenowa” wraz z załącznikami podpisanymi przez Wykonawcę z pieczątkami, w PDF lub JPG jako załącznik do e-maila  

  • Załączniki do oferty.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty- załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  2. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

    Oferta niekompletna zostanie odrzucona.

 Termin wykonania zamówienia:

W okresie od 02.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

 Rozstrzygniecie postępowania i zlecenia realizacji zamówienia:

Rozstrzygnięcie nastąpi 11.12.2020 r. o wynikach postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni w terminie trzech dni od otwarcia ofert. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia zapytania, z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Kryterium wyboru – Cena 100 %

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Read 100 times Last modified on Tuesday, 01 December 2020 08:20

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.