Zamówienia publiczne

Do pobrania załączniki:

Załączniki.doc

Szanowni Państwo,
     Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizacje zadania : Dostawa wraz z montażem  urządzeń zabawowych  na plac zabaw Żłobka Gminnego  w Warcie w ramach projektu pn. „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Do pobrania załączniki: