Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej

Poniżej link do strony na której będą dostępne do obejrzenia transmisje na żywo jak i również archiwalne:

Transmisja sesji Rady Miejskiej w Warcie – video

Zgodnie z art. 20 pkt 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujacych obraz i dzwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.