W utworzonym ogródku, przez kolejne lata, dzieci będą mogły uczyć się, jak pielęgnować ogród i wykonywać niektóre prace ogrodnicze, będą prowadzić doświadczenia i obserwacje przyrodnicze korzystając z różnorodnych narzędzi i pomocy dydaktycznych.

Wartość inwestycji 54 150,00 zł, kwota dofinansowania ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 48 450,00 zł co stanowi 90% dofinansowania.

Razem możemy więcej!