Informuję, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warta w 2020r.”, zostało przyznane dofinansowanie (umowa dotacji nr 248/OZ/D/2020).

Gmina Warta na realizację zadania otrzymała 92 248,00 zł, co stanowi 83,5 % dofinansowania.

http://www.wfosigw.lodz.pl/

                                                                                 

Burmistrz Warty

Krystian Krogulecki