„Rewitalizacja Miasta Warta –Etap II”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

     

Zakończenie realizacji projektu pn. Rewitalizacja Miasta Warta – etap II       

Gmina Warta zakończyła realizację inwestycji obejmującej :

  • Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie ,
  • Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę Konferencyjno-szkoleniową,
  • Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta,
  • Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą  

Projekt zakłada  zwiększenie  jakości obsługi mieszkańców w zakresie infrastruktury kultury, podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej jak i również odnowę dziedzictwa kulturowego Miasta Warta.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa, bez wsparcia funduszy unijnych.

Wartość umowna projektu wynosi 4 011 212,20 zł, wartość dofinansowania 2 746 278,31zł.

 

Realizator  projektu:

Gmina Warta

  1. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta

www.gimwarta.pl

Dokumentacja fotograficzna w trakcie realizacji - "Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II":

Dokumentacja fotograficzna po realizacji - "Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II":