Zdecydowaną liczbą głosów wygrał Andrzej Duda uzyskując 71,61% poparcia.

Są to jedynie wyniki podane na podstawie protokołów z komisji. Przygotowane zostały zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak jedyne ostateczne i oficjalne wyniki głosowania poda Państwowa Komisja Wyborcza.

Z oficjalnymi wynikami z naszej gminy można się zapoznać na stronie Państwowej Komisji Wyborczej – kliknij tutaj.