Trwa realizacja przedsięwzięcia: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Pozyskane dofinansowanie z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 170 tysięcy zł.

340 ton odpadów folii przekazanych do zagospodarowania,

270 gospodarstw rolnych z terenu naszej gminy.

Razem możemy więcej!