DRODZY RODZICE!!!!!

           Miło nam poinformować, iż podsumowaliśmy wyniki rekrutacji do projektu "Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowanych  zostało 14 dzieci,
2 miejsca pozostały wolne.

W załączeniu umieszczamy  listę  dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie, co jest jednoznaczne ze wstępnym przyjęciem do Żłobka Gminnego w Warcie.  

Jednocześnie informuje, iż  ostatecznie do Żłobka zostanie przyjęte dziecko, którego rodzic podpiszę  umowę w sprawie  korzystania z usług gminnego Żłobka 
w wyznaczonym przez nas terminie.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU.PDF