Niestety dochodzą do nas informacje o niszczeniu banerów wyborczych na terenie naszej gminy.
Nie lubisz kandydata? Odwróć wzrok, ale nie niszcz jego materiałów wyborczych. Poza tym, że jest to przestępstwo świadczy także o naszej kulturze.

Na temat niszczenia plakatów wyborczych, mówi kodeks wykroczeń, a dokładnie:
Art. 67. § 1. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny (do 5 000 tys. złotych).

Apeluję, szanujmy siebie nawzajem.