OGŁOSZENIE

Dofinansowanie do  wykonania podłączeń kanalizacyjnych

Burmistrz Warty zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych w ramach Programu Priorytetowego pn. „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych”, współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program ten  przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji (bez VAT) na przyłącze kanalizacyjne,  jednak nie więcej niż 2500,00 zł na jednego mieszkańca korzystającego z przyłącza.

Możliwość składania wniosków tylko przez mieszkańców terenu miasta Warta, nieposiadających obecnie  przyłącza kanalizacyjnego, a posiadających możliwość  przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja będzie prowadzona przez Gminę Warta przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu nieograniczonego,  po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i uzyskaniu stosownego dofinansowania.

Kosztem możliwym do sfinansowania są:

  • zakup materiałów niezbędnych do wykonania podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej
  • oraz roboty budowlano-montażowe związane z usługą wykonania podłączenia do kanalizacji.

Kosztami niekwalifikowanymi, które stanowią wyłączny wkład własny mieszkańca są min. następujące koszty:

  • VAT,
  • pomiary geodezyjne,
  • nadzór inwestorski,
  • inne niewymienione koszty w kosztach kwalifikowanych (np. koszty odtworzenia zieleni, odbudowa kostki brukowej itp.).

Termin składania wniosków: 03.07.2020r.

Miejsce składania wniosków: siedziba Urzędu Miejskiego w Warcie,

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1.

Załączniki:

  1. Wniosek.pdf
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania.pdf
  3. Program Priorytetowy WFOŚ i GW „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych”.pdf