W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami sołectwa Kawęczynek w sprawie rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy Warta.

Kolejny etap prac będzie obejmował wykonanie przyłączy gazowych do nieruchomości. Daje to możliwość zmiany sposobu ogrzewania i przejścia na ekologiczne systemy grzewcze co w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości powietrza.