Pomimo pandemii trwają prace na oczyszczalni ścieków w Warcie.
  - suszarnia słoneczna
  - wiata pod osad
  - zbiornik stabilizacyjny osadu

Efekty coraz bardziej widoczne.
Finał coraz bliżej.
A my... coraz bardziej podekscytowani.

Projekt: "Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i miasta Warta" dofinansowany w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz pożyczką ze środków NFOŚiGW.