Pomimo trudnej sytuacji w kraju - praca wre.
Gmina Warta pozyskała 170 000 zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utylizacje folii rolniczych pochodzących z gospodarstw rolnych z terenu gminy.

Rolnicy, którzy składali wnioski do Urzędu Miejskiego będą mogli skorzystać z możliwości bezpłatnego zagospodarowania swoich odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag wytworzonych w swoich gospodarstwach rolnych.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości 100%, rolnicy z terenu naszej Gminy nie poniosą dodatkowych kosztów w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Razem możemy więcej!