Informujemy, że Gmina Warta 28.02.2020  r.  podpisała umowę na realizację  projektu pn.:  „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie i Mieście Warta poprzez zakup ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego”

Projekt nr UDA- RPLD.05.01.02-10-0069/15

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na

lata 2014-2020

Działanie V.1: Gospodarka Wodna i Przeciwdziałanie Zagrożeniom

Poddziałanie V.1.2: Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

 

                                  Całkowita wartość projektu: 1 318 610,00 PLN

                                       Wartość dofinansowania:   1 120 818,50 PLN

 

Realizator  projektu:

Gmina Warta

  1. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta

www.gimwarta.pl