Plac zabaw dla starszych i młodszych dzieci, kąpielisko, powiększona plaża, miejsce na ognisko, ścieżki edukacyjne i sensoryczne, budki dla ptaków, altanki, nawierzchnie z kruszywa

naturalnego,nasadzenia, to tylko niektóre elementy koncepcji zagospodarowania terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie. W załączeniu projekt graficzny.

Zachęcamy do składania ewentualnych propozycji zmian lub uzupełnień przedstawionej koncepcji. Sugestie przyjmujemy do 19.02. pod postem lub na adres mailowy: .

Zachęcamy do działania!

KLIKNIJ W OBRAZEK DUŻEJ ROZDZIELCZOŚCI:

  • plazaprzytarnowskiegodrozdz

Simple Image Gallery Extended

<OTWÓRZ W FORMACIE PDF>