Burmistrz Warty informuje, że na podstawie Uchwały Nr XVII/92/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 12

listopada 2015r. w sprawie:

określenia warunków w tym organizacyjnych i trybu finansowania zadania własnego  Gminy i Miasta Warta w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wpłynęło 6 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 r.

Powyższe wnioski złożyły następujące Kluby Sportowe: 

  1. Uczniowski Ludowy Klubu Sportowy „28” we Włyniu

Nazwa zadania - Popularyzacja zapasów wśród dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej we Włyniu

Przyznane środki na realizację zadania - 6.000,00 zł.

  1. Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Warta

Nazwa zadania - Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej  i piłki nożnej z terenu Gminy Warta

Przyznane środki na realizację zadania - 6.000,00 zł

  1. Ludowy Klub Sportowy „SOCHA” w Sosze

Nazwa zadania - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Socha

Przyznane środki na realizację zadania -15.000,00 zł.

  1. Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie

Nazwa zadania - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Ustków

Przyznane środki na realizację zadania - 26.000,00 zł

  1. Uczniowski Ludowy Klubu Sportowy „AS” w Jakubicach

Nazwa zadania - Popularyzacja unihokeja, piłki siatkowej i koszykowej wśród dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Jakubicach

Przyznane środki na realizację zadania - 4.000,00 zł.

  1. Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” Warta

Nazwa zadania - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców miasta Warta

Przyznane środki na realizację zadania - 165.000,00 zł.