W piątek 10 stycznia Burmistrz Warty podpisał umowę o dotację ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród dydaktyczny" przy Publicznym Przedszkolu w Warcie.

Kwota dotacji: 48.884,00 co stanowi 90 % wartości kosztu całkowitego zadania.

Celem konkursu "Nasze ekologiczne pracownie" jest zagospodarowanie terenu należącego do przedszkola celem utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej.