Wśród nagrodzonych znaleźli się:

      Dyrektorzy:

Cecylia Izydorczyk-Broda - Szkoła Podstawowa w Ustkowie

Anna Cieślak  - Przedszkole Publiczne w Warcie             

Hubert Kamola - Szkoła Podstawowa w Warcie             

Urszula Pietrzak  - Szkoła Podstawowa w Jeziorsku       

Roman Kałczak  - Szkoła Podstawowa w Rossoszycy      

Ewa Russek  - Szkoła Podstawowa w Raczkowie 

Aleksandra Skowrońska   - Szkoła Podstawowa w Jakubicach

Alicja Szewczyk   - Szkoła Podstawowa w Cielcach

Tomasz Sowała   -   Szkoła Podstawowa we Włyniu 

      Nauczyciele:

Beata Łuczak - Szkoła Podstawowa w Warcie                              

Maria Matusiak - Szkoła Podstawowa w Warcie                                    

Jolanta Jabłońska - Przedszkole Publiczne w Warcie                             

Anna Perek  - Przedszkole Publiczne w Warcie               

Paweł Pawełczyk - Szkoła Podstawowa we Włyniu                     

Katarzyna Kwiatkowska  - Szkoła Podstawowa we Włyniu         

Monika Dyja - Szkoła Podstawowa w Ustkowie                          

Eugenia Garnczarek - Szkoła Podstawowa w Ustkowie                

Elżbieta Kędzierska  - Szkoła Podstawowa w Ustkowie            

Anna Wlazła -  Szkoła Podstawowa w Ustkowie                           

Krzysztof Przylepski  - Szkoła Podstawowa w Jakubicach             

Włodzimierz Dzieran - Szkoła Podstawowa w Warcie                                                  

Krzysztof Klimaszewski  - Szkoła Podstawowa w Warcie                                            

Agata Pawlak - Szkoła Podstawowa w Warcie                                                           

Wiktor Wawrowski  - Szkoła Podstawowa w Warcie                                                    

Edyta Wronka - Szkoła Podstawowa w Raczkowie                             

Teresa Kałczak - Szkoła Podstawowa w Rossoszycy                              

Ryszard Kuźnicki  - Szkoła Podstawowa w Rossoszycy                         

Katarzyna Juzinkiewicz - Szkoła Podstawowa w Rossoszycy                 

Anna Bekalarczyk  - Szkoła Podstawowa w Cielcach                  

Barbara Frankiewicz   - Szkoła Podstawowa w Cielcach           

Magdalena Szewczyk-Mucha  - Szkoła Podstawowa w Cielcach

Agnieszka Witczak-Pałka - Szkoła Podstawowa w Cielcach      

                     

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, życząc dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!