Jednostki OSP, które złożyły wnioski w ramach ogłoszonego naboru w ramach Programu Priorytetowego - Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska do WFOŚiGW w Łodzi:

1)      OSP Warta  – dofinansowanie 30 400 zł – udział własny 8100 zł = 38 500 zł

Zakup Motopompy Pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie

2)      OSP Proboszczowice  – dofinansowanie 30 400,00 zł – udział własny 8100 zł = 38 500 zł

Zakup Motopompy Pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Proboszczowicach

3)      OSP Cielce  – dofinansowanie 27 640 zł – udział własny 6910 zł = 34 550 zł

Wentylator Oddymiający

Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych

Pompa pływająca

Piła tarczowa do stali i betonu

Latarka kątowa

Wąż tłoczny w-52

Wąż tłoczny w-75

4)      OSP Jakubice  – dofinansowanie 11 152 zł – udział własny 2788 zł = 13 940 zł

Zakup ubrania specjalnego

Zakup hełmów strażackich

Zakup butów specjalnych

Zakup latarek kątowych

Zakup węży tłocznych W-75

Zakup radiotelefonów przenośnych

5)      OSP Włyń  – dofinansowanie 11 200 zł – udział własny 2800 zł = 14 000 zł

Zakup ubrań specjalnych

6)      OSP Glinno  – dofinansowanie 7760 zł – udział własny 1940 zł = 9700 zł

Zakup pilarki do drewna

Zakup prądownicy wodno-pianowej typu Turbojet

Zakup hełmów