W dniu 19 czerwca podpisano trzy umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego na udzielenie grantów sołeckich w trzech sołectwach z terenu Gminy Warta.

Projekty współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na rok 2019 to:

- Budowa altany, zakup małej architektury w miejscowości Włyń, pełniącej funkcję społeczno-kulturalną oraz organizacja wydarzenia kulturalno - integracyjnego dla mieszkańców.

- Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Raczków

- Poprawa ładu przestrzennego w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa oraz zakup elementów placu zabaw.