Szczegółowe informacje na stronach:
www.lka.lodzkie.pl/Bilet-Zintegrowany-LKA-PKS/
www.lodzkie.pl/organizacja-ruchu-komunikacji/przewozy-autobusowe

Nowe połączenia PKS.pdf