1) MUNDUROWO - POLICYJNYM - najstarsza klasa mundurowa w powiecie sieradzkim, współpraca i zajęcia praktyczne w Państwowej Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sieradzu, Centrum Szkolenia Policji w Sieradzu, Zakładzie Karnym w Sieradzu. Spotkania z żołnierzami 15 SBWD, funkcjonariuszami komisariatu policji w Warcie, funkcjonariuszami więziennymi z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. W trakcie nauki kurs samoobrony i strzelectwa, udział w obozie sprawnościowym w Okręglicy i inne liczne zajęcia związane z profilem kształcenia
2) PEDAGOGICZNO - DZIENNIKARSKIM - profil objęty patronatem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zapewnia kontakt z kadrą akademicką i comiesięczne zajęcia teoretczno-praktyczne na wyższej uczelni, warsztaty dziennikarskie, prowadzenie radiowęzła, wydawanie gazetki szkolnej, aktualizacja strony internetowej szkoły. Liczne akcje w ramach wolontariatu w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie, Domu Opieki przy klasztorze s. bernardynek i w świetlicy środowiskowej w Warcie
3) TURYSTYCZNO - SPORTOWYM - zajęcia terenowe, zwiedzanie zabytków i atrakcji w regionie, podbudowa przy tworzeniu własnych gospodarstw agroturystycznych na obszarze rozwijającej się bazy wokół zbiornika Jeziorsko; zajęcia sportowe z różnych dyscyplin, siłownia,

wiecej na:
https://www.facebook.com/ZSPWarta