Beneficjent: Gmina Warta

Tytuł projektu: Promocja Gospodarcza Gminy i Miasta Warta Szansą na Ożywienie Obszarów Peryferyjnych Województwa Łódzkiego”

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji

Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację następujących celów bezpośrednich:

  1. Tworzenie przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów pochodzących z różnych branż i dziedzin
  2. Wzrost liczby inwestycji zagranicznych na terenie gminy i w regionie
  3. Zwiększenie konkurencyjności lokalnych produktów i usług poprzez tworzenie powiązań korporacyjnych
  4. Promowanie rozwiązań ukierunkowanych na budowę międzynarodowej przewagi konkurencyjnej gminy i regionu poprzez wzrost innowacyjności
  5. Wspieranie specjalizacji regionalnych

 

Projekt przewiduje szereg elementów ściśle ze sobą powiązanych, stanowiących zintegrowany przekaz marketingowy. Wszystkie wskazane koszty są integralnie związane z projektem i mają osiągnąć zaplanowane cele.

Projekt ma na celu promocję marki Gmina i Miasta Warta. Korzystne położenie Gminy powoduje, że ma ona duże szanse stać się miejscem rozwoju nowych form produkcji i technologii związanych z turystyką i nowymi technologiami. Projekt jest częścią planu promocji, która przewiduje konkretne, skoordynowane narzędzia marketingowe mające na celu budowę marki Warta. Gmina
i Miasto Warta mają się stać miejscem znanym i kojarzonym z nowymi technologiami. Projekt ma integrować przedsiębiorców poprzez tworzenie powiązań korporacyjnych w skali Gminy
i województwa. Ma również prowadzić do zawiązania współpracy międzynarodowej.

 

Całkowita wartość projektu: 1 230 000,00  zł

Dofinansowanie: 848 300,00 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020