Papier towarzyszy człowiekowi od 2 tysięcy lat. Jest nośnikiem informacji, dobrych i złych wieści, nieocenionym bez względu na długość i szerokość geograficzną. Służy do gromadzenia, a przede wszystkim przekazywania wiedzy. Średnio każdy mieszkaniec globu zużywa rocznie około 50 kilogramów papieru. Notomiast w naszym kraju zapotrzebowanie na papier kształtuje się na poziomie około 100 kilogramów. Jego produkcja zależy przede wszystkim od wolno odnawiającego się zasobu jakim są drzewa. Z jednej tony makulatury możliwe jest uzyskanie w procesie przerobu około dziewięciuset kilogramów papieru, dlatego tak ważne jest powtórne przetwarzanie tego surowca.

 

Należy pamiętać, że wyprodukowanie jednej tony papieru z makulatury, a nie z wycinanych drzew, pozwala zaoszczędzić siedemnaście sztuk dorodnych drzew i tysiące litrów wody. Ponadto około półtora tysiąca litrów paliwa, niezbędnego do wycinki, obróbki i transportu drzew z lasu. Przerabianie makulatury oszczędza także znaczne ilości energii. Na jednej tonie papieru wyprodukowanego w procesie recyklingu, można zaoszczędzić około czterech tysięcy kilowatogodzin energii, czyli tyle ile dwa gospodarstwa domowe, czteroosobowe, zużywają przez cały rok.

 

Nim jednak makulatura trafi do przerobu, musi zostać właściwie odsegregowana w ramach prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. Papier zbierany jest do worków i pojemników koloru niebieskiego. Pamiętajmy, że trafia do niego rozmaity papier, stanowiąc surowiec doskonale nadający się do powtórnego wykorzystania. Asortyment odpadów papierowych, które trafiają do worków i pojemników koloru niebieskiego jest bardzo szeroki. To m.in. gazety, czasopisma, katalogi, ulotki czy koperty, ale także pudełka, kartony, papier pakowy i dekoracyjny oraz gilzy czy rolki papieru.

 

Pamiętajmy jednak o kilku wyjątkach, bowiem nie każdy papier nadaje się do przerobu i powinien trafić do pojemników na odpady zmieszane. Do kubełka czy kontenera na odpady zmieszane bezzwględnie trafić powinien papier zatłuszczony, np. papier po maśle, ale także zabrudzony karton po pizzy. Jeśli zabrudzeniu uległa np. tylko dolna część kartonu po pizzy, odetnijmy ją i wyrzućmy do pojemnika na odpady zmieszane. Drugą, czystą śmiało możemy przekazać do recyklingu wyrzucając do pojemnika niebieskiego. Innym rodzajem papieru, nie podlegającym procesom recyklingu, jest papier w postaci lakierowanych okładekPowinniśmy je wydrzeć z czasopisma i wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Segregacja papieru nie powinna sprawiać trudności. Należy tylko pamiętać, że opakowania wielomateriałowe lub zrobione nie tylko z papieru, trafiają do zółtego worka czy pojemnika. Do nich należą w szczególności kartoniki po sokach, mleku czy śmietanie.

 

Produktem produkowanym z makulatury są przykładowo rolki papieru toaletowego, papier do drukarek czy kartonowe kształtki stanowiące wypełnienie opakowań i chroniące produkty przed uszkodzeniami w transporcie. Warto sięgać po produkty produkowane z makulatury, albowiem nie tylko chronimy środowisko poprzez mniejsze zużycie surowców, ale także przyczyniamy się do zwiększenia efektywności prowadzonej gospodarki leśnej.

 

Niezwykle istotne jest, żeby makulatura nie była mokra oraz by nie znalazły się w niej jakiekolwiek zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne czy mikrobiologiczne. Pamiętajmy, żeby za każdym razem po wrzuceniu odpadów papierowych do niebieskiego kontenera, zamknąć jego klapę, albowiem surowiec narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, w szczególności deszczu czy śniegu, nie będzie nadawał się do przetworzenia. Taki papier jest eliminowany z procesu recyklingu i staje się odpadem zmieszanym. Jeśli chodzi o inny aspekt korzystania z pojemników na odpady, to miejmy na względzie zmniejszanie objętości wszelkich opakowań, w tym w szczególności kartonów. Jest bowiem zauważalną praktyką, iż część mieszkańców dokładnie zgniata wszelkie opakowania przed wyrzuceniem, inni zaś tego nie czynią, a wówczas pojemniki szybko się zapełniają i tworzy się bałagan.

 

Papier był, jest i będzie obecny w naszym życiu, bez względu na szybkość postępującego rozwoju technologicznego. Świat, w którym żyjemy, będzie zaskakiwał kolejnymi osiągnięciami technologicznymi, zewsząd wchodzącą do naszego życia elektroniką i jej zastosowaniami, ale nigdy nie zapomni o papierze, który był fundamentem rozwoju cywilizacyjnego. Bez wynalezienia papieru i jego następstw dla rozwoju ludzkości, nie bylibyśmy tu, gdzie obecnie jesteśmy. Szanujmy papier jako surowiec i róbmy wszystko, by segregować go w największym możliwym procencie, albowiem jego przerabianie wiąże się nie tylko z ochroną środowiska, ale także zmniejszeniem wycinki drzew pod produkcję nowego papieru. A to właśnie drzewa absorbują znaczną ilość dwutlenku węgla, stanowiąc obok oceanów gwarancję eliminacji globalnych zagrożeń związanych z ocieplaniem się klimatu. Miejmy jednak na względzie, że sam dutlenek węgla nie stanowi aż takiego zagrożenia, jak inny gaz, którym jest metan, ale to temat na zupełnie inny artykuł.