Opakowania szklane, długi czas pozostawały w niełasce. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nasz kraj zalały tworzywa sztuczne, które skutecznie wyparły opakowania szklane, szczególnie w postaci butelek. Warto pamiętać, że szkło jest jednym z najzdrowszych opakowań na żywność, a w obecnej dobie przeżywa swego rodzaju renesans. Nie jest on jeszcze takiej skali, jakby się tego oczekiwało, ale produkty spożywcze pakowane w szklane opakowania są coraz bardziej powszechne.

 

Szklane opakowania zbierane są do worków lub kontenerów koloru zielonego i jest to chyba najmniej problematyczne ze wszystkich innych pojemników. Wystarczy bowiem pamiętać, że trafiają do niego wyłącznie trzy rodzaje szklanych opakowań – butelki, słoiki i szklane opakowania po kosmetykach. Nie ma przy tym znaczenia czy opakowanie jest bezbarwne czy kolorowe. Segregacja odpadów ma być jak najbardziej przyjazna mieszkańcom. Z tego też względu nie musimy zrywać z opakowań jakichkolwiek etykiet, metalowych obrączek czy też czyścić słoików i butelek. Opakowania szklane, podobnie jak inne opakowania, mają być po prostu dobrze opróżnione, czyli bez zawartości. Nie trzeba także usuwać atomizerów przytwierdzonych do opakowań po kosmetykach. Zakłady recyklingowe doskonale radzą sobie z odseparowywaniem zbędnych elementów w procesie jego przerobu. Ze wszystkich opakowań, w tym szklanych, odkręcajmy tylko to co da się odkręcić. W szczególności dotyczy to plastikowych czy metalowych zakrętek lub kapsli. Te plastikowe śmiało przekażmy dzieciom, które podczas zbiórek charytatywnych zaniosą je do przedszkoli i szkół. Pomoc innym jest niemniej istotną korzyścią prowadzenia segregacji odpadów, co korzyści wynikające z ochrony środowiska.

 

Proces recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła jest procesem, który wiąże się z ogromnymi korzyściami dla środowiska. Szkło bezbarwne i kolorowe trafiając do zakładów recyklingowych, w procesie technologicznym jest w pierwszej fazie oczyszczane w drodze ręcznej segregacji z elementów, które mogłyby zaszkodzić jakości surowca. Opakowania szklane są rozdrabniane w kruszarkach bębnowych. W trakcie procesu przetwarzania usuwa się automatycznie etykiety czy ich pozostałości oraz elementy metalowe. Automaty dokonują rozsegregowania szkła na kolorowe i bezbarwne. Powstający w wyniku przerobu granulat szklany służy m.in. do produkcji nowych opakowań szklanych. Wyprodukowanie jednej tony szkła z granulatu szklanego, a nie z surowców, pozwala zaoszczędzić nie tylko dwie tony surowców potrzebnych do produkcji jednej tony szkła, przede wszystkim piasku oraz topików (soda i wapń) niezbędnych do jego wytopu, ale również ogromną ilość wody. Ponadto recykling szkła wymaga około trzydzieści procent mniej energii i radykalnie zmniejsza ilość zanieczyszczeń przemysłowych emitowanych do środowiska. Recykling jest bowiem procesem bardzo czystym, w przeciwieństwie do produkcji nowych materiałów z surowców. Istotne jest również to, że szkło jest surowcem nadającym się do wielokrotnego przerobu.

 

Wiele wątpliwości nasuwają mieszkańcom inne szklane przedmioty, w kontekście tego czy powinny one także trafić do pojemnika koloru zielonego. Najczęściej mylą nas szklanki i żarówki. Musimy mieć jednak na względzie to, że do pojemnika koloru zielonego mogą trafić wyłącznie szklane opakowania. Szklanki nie są opakowaniem, a ponadto produkowane są z nieco innego szkła. W efekcie chodzi o to, by do specyficznego szkła, z butelek, słoików i opakowań po kosmetykach, nie dosypywać szkła o różniących się znacznie parametrach. Ponieważ opakowania szklane powstałe w takim przypadku mogą być obarczone wadami fabrycznymi i pękać pod wpływem obróbki termicznej czy napełniania. Poza tym szklanki są odpadem wyrzucanym przez nas sporadycznie, zaś butelek, słoików i opakowań po kosmetykach jest bardzo dużo. Wszelkie szklane lub szkłopodobne przedmioty, nie będące butelkami, słoikami i opakowaniami po kosmetykach, są odpadami zmieszanymi i powinny trafiać do pojemników przeznaczonych do gromadzenia takich odpadów. Tak samo postępujemy w przypadku kieliszków, filiżanek, talerzyków, wazoników, wszelkiej ceramiki, porcelany i fajansu oraz kryształów czy stłuczki szklanej np. z szyb okiennych. Jedynie szklane szyby, pod warunkiem dostarczenia ich do recyklingu w całości, służą między innymi do produkcji tzw. kocich oczu - odblasków wtapianych w asfalt na zakrętach dróg. Zapewniają one znacznie lepsza widoczność zakrętów i wpływają na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Szkło jest, było i będzie jeszcze długo fundamentem opakowań, które są neutralnymi i przez to najbardziej zdrowymi opakowaniami żywności. Starajmy się korzystać w jak największym zakresie z tego rodzaju opakowań, bo nie tylko może mieć to wpływ na stan naszego zdrowia, ale nie będzie to bez znaczenia dla stanu naszego środowiska naturalnego. Wielokrotna przeróbka szkła, pozwala prowadzić gospodarkę mniej ekspansywną w stosunku do natury, a przez to chronimy ją z myślą o następnych pokoleniach. Wydobycie surowców niezbędnych do produkcji szkła wiąże się często z niszczeniem krajobrazu. Warto mieć zatem na względzie możliwości wynikające z korzystania z już wyprodukowanego szkła, właściwie bez ograniczeń.