do wiadomości:

ośrodki doradztwa rolniczego; sołtysi; posiadacze gruntów - działek

Poszukujemy do wydzierżawienia grunty - działki pod instalacje fotowoltaiczne.

Spełniać powinny one niżej wymienione kryteria:

1/. Bonitacja; tylko ki. VI, V , IV

2/. Powierzchnia; minimum 2 ha i powyżej - bez ograniczeń

3/. Teren w miarę płaski

4/. Działka powinna być w kształcie zbliżonym do kwadratu

5/. Działki znajdujące się na stokach muszą być w kierunku południowym

6/. Teren winien być nie zalewowy i nie bagnisty - bez zadrzewień

7/. Położenie poza obszarami NATURA 2000

8/. Wymagana jest linia średniego napięcia, najlepiej jak przebiega przez/lub na granicy działki

Umowa dzierżawy podpisywana jest na okres 29 lat.

Zapewniamy korzystne warunki dzierżawy.

Wysokość czynszu dzierżawnego ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od położenia, wielkości i odległości do linii średniego napięcia.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Kazimierz Sobolewski - Menedżer OZE Energy Group DRF sp. z o. o. Warszawa - ul. Hoża 86 e-mail:

tel. 692 551 862