Gmina i Miasto Warta dn. 29.06.2018  r. zakończyła realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki – Jeziorsko” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego w miejscowościach Ostrów Warcki, Jeziorsko poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania typu" Gospodarka wodno-ściekowa " w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020