Projekt nr RPLD.11.01.01-10-0008/16  pt. „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta”

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

 

Informujemy, że Gmina i Miasto Warta dnia 31.08.2017 roku  zakończyła realizacje projektu   pn:

 „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta”

Projekt miał  na celu zwiększenie o 40 liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-5 letnich z Gminy Warta. Projekt realizowany był  w dwóch placówkach na terenie Gminy i Miasta Warta:
- Publiczne Przedszkole w Warcie  należące do Zespołu Szkół Publicznych w Warcie
- OWP Cielce

 

Realizator  projektu:

Gmina i Miasto Warta