Przychodnie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk ”s.c. Przedwiośnie 36, 98-290 Warta

tel. (43)8294131

fax.(43)8294131

Czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 18.00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum ”s.c. Koźmińska 9, 98-290 Warta

tel. (43)8294887

fax.(43)8294887

Czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do.18.00

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Sieradzka 3, 98-290 Warta

tel. (43)8294013

fax.(43)8294748

e-mail

Apteki

Apteka „Przy Rynku” Tutak-Głąbała 20 Stycznia 1, 98-290 Warta

tel. (43)8294614

fax.(43)8294614

Czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 18.00

w sobotę od 8.00 do 13.00

Apteka „ Pod Skrzydłami” Skarżyskiego 10, 98-290 Warta

tel. (43)8294915

fax.(43)8294915

Czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 18.00

w sobotę od 9.00 do 13.00

Apteka „Balsam” Przedwiośnie 38, 98-290 Warta

tel. (43)8294027

fax.(43)8294027

Czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 18.00

w sobotę od 9.00 do 12.30

Gabinety

Gabinet dermatologiczny

Dermatologia

tel.(43)829 48 87

fax.(43)829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet laryngologiczny

Otolaryngologia-Otolaryngologia dziecięca

tel.(43)829 48 87

fax.(43)829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet diabetologiczny

Choroby wewnętrzne-Diabetologia

tel.(43)829 48 87

fax.(43)829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet chirurgii naczyniowej (porady)

Chirurgia-Chirurgia naczyniowa

tel.(43)829 48 87

fax.(43)829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet ginekologiczny

Ginekologia i położnictwo

tel.(43)829 48 87

fax.(43)829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet chirurgii ogólnej (porady)

Chirurgia

tel.(43)829 48 87

fax.(43)829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet kardiologiczny

Medycyna ratunkowa

tel.(43) 829 48 87

fax.(43) 829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet endokrynologiczny

Choroby wewnętrzne-Andrologia

tel.(43)829 48 87

fax.(43)829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet alergologiczny

Choroby wewnętrzne-Alergologia

tel.(43)829 48 87

fax.(43)829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet medycyny rodzinnej

Medycyna ogólna/rodzinna

tel.(43)829 48 87

fax.(43)829 48 87 Koźmińska 9
98-290 Warta

Gabinet pielęgniarki ?środowiskowo-rodzinnej

Medycyna ogólna/rodzinna- Pielęgniarstwo środowiskowe i rodzinne

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

Medycyna ogólna/rodzinna -Położnictwo środowiskowe i rodzinne

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 4131 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Gabinet szczepie?

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Gabinet zabiegowy

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnie

Poradnia chirurgii naczyniowej

Chirurgia-Chirurgia naczyniowa

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 4131 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia chirurgii ogólnej

Chirurgia

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia dermatologiczna

Dermatologia

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia diabetologiczna

Choroby wewnętrzne-Diabetologia

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia logopedyczna

Otolaryngologia-Logopedia

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia rehabilitacyjna

Rehabilitacja

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia endokrynologiczna

Choroby wewnętrzne-Andrologia

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia kardiologiczna

Medycyna ratunkowa

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia medycyny pracy

Medycyna pracy

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia neurologiczna

Neurologia

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia okulistyczna

Okulistyka

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia reumatologiczna

Reumatologia

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia urologiczna

Urologia

tel.(43)829 41 31

fax.(43)829 41 31 Przedwiośnie 36 98-290 Warta

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Psychiatria

tel.(43)829 40 13

fax.(43)829 47 48 Sieradzka 3 98-290 Warta