Lengerich to niemieckie miasto, z którym współpraca bazuje na wymianie kulturalnej oraz współpracy w zakresie lecznictwa zdrowia psychicznego między Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym oraz tamtejszą kliniką zdrowia psychicznego. W ramach nawiązanej współpracy dokonano kilku wymian grup uczniów  i mieszkańców, podczas których uczestnicy poznają lokalną kulturę, ludową twórczość oraz możliwości rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. Goście z Niemiec uczestniczyli w wydarzeniu pn: ,,Święto muzyki – letnia akademia opery, operetki & musicalu’’, które odbyło się 16 czerwca 2018 r. na placu przy Klasztorze oo. Bernardynów w Warcie w ramach zadania pn. „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury”, z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok.

Szecseny to miasto na północy Węgier, które gościło warcką delegację na Dniach Szecseny, podczas których zaprezentowano tradycyjną sztukę ludową i lokalny folklor. Współpraca warcko-węgierska odbywa się w zakresie działań społecznych, sportowych oraz kulturalnych, ze szczególnością dziedziny twórczości ludowej, w której oba regiony doskonale się rozwijają. Delegacja węgierska uczestniczyła w XXIV Regatach na zbiorniku wodnym "Jeziorsko", które odbywały się w dniach 07-08 lipca 2018 roku.

Tundża bułgarskie miasto, znajdujące się w południowo-wschodniej części kraju. Relacje między Wartą a Tundżą, ustanowione porozumieniem o współpracy, dotyczą przede wszystkim: rozwoju ekonomicznego regionów, wdrażanie nowoczesnych technologii w przemyśle, edukacji, kulturze, turystyce, produkcji i przetwórstwie artykułów rolnych, wzajemnej pomoc w kontaktach w dziedzinie rolnictwa i handlu, aktywizacji i pracy z młodzieżą oraz organizacji wystaw i targów. Delegacja bułgarska była gościem Gminnych Dożynek w Ustkowie, które odbyły się 26 sierpnia 2018.