• Klub Turystyki Wodnej Warta - Idea aktywnego rodzinnego wypoczynku na łonie natury zainspirowała w 1985 r. grono entuzjastów pływania, którzy wykorzystując  bliskość zbiornika Jeziorsko stworzyli prężnie działający klub żeglarski. Członkowie klubu żeglują nie tylko po swoim akwenie, lecz również po Mazurach,  Zalewie Wiślanym,  Morzu Batyckim. Patenty żeglarskie początkowo zdobywane były w harcerskiej bazie żeglarskiej "HOW" koło Ślesina, pod czujnym okiem ojca chrzestnego klubu - kapitana Romana Niewiadomskiego.

KTW Warta jest organizatorem corocznych Regat o Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko.

  • Towarzystwo Przyjaciół Miasta i Rzeki Warty - powstało 10 czerwca 1986 r. z inicjatywy Pani dr Eugenii Kaleniewicz. Towarzystwo ma swoja siedzibę w Muzeum Miasta i Rzeki Warty.  Zasadniczym celem stowarzyszenia jest kultywowanie wiedzy o mieście, jego historii i zabytkach, o sławnych mieszkańcach i o współczesnych osiągnieciach. Ma ono służyć rozwojowi kulturalnemu i gospodarczemu oraz wspieraniu inicjatyw lokalnej społeczności. Realizacja tych zamierzeń gwarantowana jest poprzez współdziałanie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Warcie. Towarzystwo Przyjaciół Miasta i Rzeki odgrywa dużą rolę w utrzymaniu i wzbogacaniu Muzeum Miasta i Rzeki Warty, w którym można dowiedzieć się o historii miasta i okolic.
    Wszystkie funkcje sprawowane są społecznie. Finanse uzyskiwane ze składek członkowskich, dotacji i darowizn przeznaczane są m.in. na prace konserwatorskie czy organizację wydarzeń dla młodzieży.

  • Ochotnicza Straż Pożarna - Na terenie gminy funkcjonuje 28 jednostek straży pożarnej, w tym największa w Warcie. Ochotnicza Straż Pożarna stanowi bardzo ważny element życia społecznego na terenie gmin. Ochotnicza Straż Pożarna powstała w Warcie w 1881 r. z inicjatywy burmistrza miasta, który przekazał na ten cel dwie stare sikawki, 10 beczek i starą szopę.  Jednak dzięki prężnej i sprawnej działalności społeczności lokalnej OSP szybko osiągnęła przyzwoity poziom. Już? na początku zgłosiło się 190 ochotników. Działania wspierane są finansowo przez 100 ochotników oraz poprzez organizacje zabaw, bali i loterii fantowych. Dalsza historia to ciągły rozwój i rozbudowa zaplecza sprzętowego: budowa nowej remizy, wieży ćwiczeń, nowych motopomp i samochodów. Zadbano tez o życie kulturalne ochotników  - w 1926 r. zawiązała się orkiestra strażacka  istniejąca do dziś.

 

  • Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - Oddział PTTK powstał w 1953 r. z inicjatywy pracowników tutejszego szpitala. Od samego początku warcki oddział PTTK  wykazywał się dużą aktywnością. Zajmowano  się organizacją wycieczek do bliskich i odległych zakątków naszego kraju, upamiętnianiem ważnych wydarzeń historycznych i znanych Polaków, rozwijaniem lokalnej turystyki, wiedzy o tutejszych zabytkach i przyrodzie. Członkowie  oddziału brali również aktywny udział w wielu rajdach organizowanych na innych terenach. Przeprowadzano również szkolenia z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz kursy dla organizatorów turystyki. Od samego początku działalności oddziału organizowano spływy kajakowe, biwaki nad rzeką oraz egzaminy na karty pływackie.  W  1959 roku  wybudowano nad rzeką  wypożyczalnie sprzętu  turystycznego i kajaków.

 

  • Koło PZW "Sandacz" w Warcie - Koło powstało w 1947 r. w ramach Zrzeszenia Wędkarzy Polskich przemianowanego na Polski Związek Wędkarski. Od 1996 r. koło przyjmuje nową nazwę PZW "Sandacz" w Warcie. Obecnie liczy około 240 członków, w tym jedną kobietę, Panią Lidię Embertowicz, która prezentowała koło na mistrzostwach Polski. Oficjalną siedzibą jest lokal w piwnicy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

  • Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko - Założeniem Lokalnej Grupy Działania jest działanie oddolne. LGD dba o rozwój i promocję regionu oraz wykorzystywanie lokalnych zasobów,. Działalność opiera się na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Do Lokalnej Grupy Działania Przymierze Jeziorsko należą mieszkańcy i samorządy trzech gmin: Warta, Pęczniew oraz Dobra. Warunkiem działania takiej grupy jest chęć rozwoju własnego obszaru. Lokalna Grupa Działania to ludzie, którzy chcą stworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców. Partnerzy podejmują wspólne działania, mające na celu dzielić się zasobami, odpowiedzialnością i korzyściami.