Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

- zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew;
- wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;
- zgłoszenie usunięcia drzew stanowiących wywroty lub złomy;
- zgoda współwłaściciela na usuniecie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej wspólna własność

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej, osoby prawnej i innych podmiotów w związku z prowadzeniem działalności:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dotyczy osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i osób prawnych
- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością