Załatw sprawę w Naszym Mieście

Dla ułatwienia Klientom załatwiania spraw Urząd Miasta w Naszym Mieście opracował Karty Usług realizowanych przez komórki merytoryczne Urzędu, wraz z drukami wniosków. Zostały one zamieszczone w Katalogu spraw.

Urząd Miejski czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30