1.       Zastępca Burmistrza Warty – Mariusz

          Lewandowski

2.       Skarbnik – tel. (43) 8287 112   –  Grażyna Zdunek,

          tel. kom. 500 114 183

3.       Sekretarz – tel. wew. (43) 8287 108 – Sławomir Wawrowski

          tel. kom. 500 114 184