Jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

Zainteresowani mogą przy obliczeniach skorzystać z kalkulatora do obliczania najniższej podstawy wymiaru składek, który znajduje się na stronie www.zus.pl w zakładce Kalkulatory.

http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/maly-zus-mdg-/kalkulator-mdg

Ważne! Z „małego ZUS" nie może skorzystać przedsiębiorca, który w poprzednim roku prowadził także inną pozarolniczą działalność jako: twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o., osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY PRZECZYTAĆ: