Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub unikniecie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program realizowany będzie w latach 2018–2029 a jego budżet wynosi 103 mld złotych. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

 

Szczegóły na stronie internetowej Funduszu pod adresem:

https://portal.wfosigw.lodz.pl/o-programie