2 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej  im. ks. inf. Władysława Sarnika w Jakubicach odbył się XIV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY,, Z ORTOGRAFIĄ NA TY”. Konkurs ten był adresowany do uczniów kl. IV-VIII ze szkół podstawowych z terenu Gminy Warta. Wzięło w nim udział 22 uczniów.

Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną.

 W trudnej rywalizacji zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce:

I miejsce - Julia Maślak - uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Raczkowie

II miejsce - Roksana Stasiak - uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Cielcach

III miejsce -Martyna Grabia - uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Cielcach

Wyróżnienia:

- Adam Świątkiewicz - uczeń klasy VIII ze Szkoły Podstawowej w Jakubicach

- Weronika Nowak - uczennica klasy VIII ze Szkoły Podstawowej w Jakubicach

- Wiktoria Lewandowska - uczennica klasy VIII ze Szkoły Podstawowej w Ustkowie

Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci książek.

Wszystkim uczestnikom, a w szczególności nagrodzonym i wyróżnionym, serdecznie gratulujemy! Dziękujemy również opiekunom za przygotowanie uczniów do konkursu.