OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Urząd arrow Poznaj Urząd arrow Struktura urzędu
Struktura urzędu | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
23.01.2009.

Urząd Gminy i Miasta w Warcie
Rynek im Wł. St. Reymonta 1 
98-290 Warta  
tel. (43) 8287 100, fax (43) 8287 114
Urząd czynny: poniedziałek - piątek
w godzinach 7:30 - 15:30
Numer konta Urzędu Gminy i Miasta w Warcie:
81 9270 0006 0000 0013 2000 0006

1. Burmistrz Gminy i Miasta Warta -Jan Serafiński – tel. 43 8287 106 –  tel. kom. 500 114 181
2. Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Warta -
Sławomir Janczak -  tel. 43 8287 107 – tel. kom. 695 830 530
3. Skarbnik –
Grażyna Zdunek - tel. 43 8287 112 - tel. kom. 500 114 182
4. Sekretarz –
Krzysztof Polusik  tel. 43 8287 108 - tel. kom. 500 114 184
5. Radca Prawny – Bożena Pachulska

Urząd Stanu Cywilnego

1. Zastępca Kierownika USC - Aleksandra Nowicka tel. 43 8287 110

2. Specjalista ds. obsługi USC - Krystyna Mordal - tel. 43 8287 110

3. Specjalista ds. ewidencji ludności - Marianna Włodarczak - tel. 43 8287 110

Wydział Budżetu

1. Skarbnik –  Grażyna Zdunek -  tel. kom. 500 114 182, tel. 43 8287 112
2. Zastępca skarbnika, Kierownik Wydziału – Karolina Rogacka Wawrzyniak  – tel. 43 8287 112
3. Inspektor ds. księgowości budżetowej – Anna Toczała - Maćczak – tel. 43 8287 117
4. Inspektor ds. księgowości budżetowej – Renata Oczkowska – tel. 43 8287 117
5. Inspektor ds. księgowości budżetowej, płace, ZUS - Urszula Stasiak - tel. 43 8287 117
6. Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Agnieszka Miłosz – tel. 43 8287 117
7. Podinspektor ds. obsługi finansowo - księgowej projektu - Ewelina Alberczak - tel. 43 8287 119
8. Podinspektor ds. obsługi finansowo - księgowej projektu - Joanna Wawrzyniak - tel. 43 8287 119

Wydział Podatków i Opłat

1. Kierownik Wydziału – Sławomir Wawrowski – tel. 43 8287 101
2. Inspektor ds. wymiaru podatków – Anna Górnacka – tel. 43 8287 101
3. Inspektor ds. księgowości podatkowej – Ewa Kopytek – tel. 43 8287 101
4. Inspektor ds. księgowości podatkowej – Dorota Woźniak – tel. 43 8287 101
5. Inspektor ds. obsługi interesantów w zakresie podatków i opłat – Anna Świątkiewicz – tel. 43 8287 103

Wydział Oświaty

1. Kierownik Wydziału – Maria Sitarek – tel. 43 8287 111
2. Inspektor ds. księgowości oświaty, płace, ZUS  - Anna Mikołajczyk – tel. 43 8287 111
3. Inspektor ds. księgowości oświaty – Mirosława Michalak – tel. 43 8287 111
4. Inspektor ds. BHP i Oświaty – Iwona Kupczyk – tel. 43 8287 111

Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

1. Kierownik Wydziału – Mirosław Frontczak – tel. 43 8287 113 tel. kom. 500 114 185
2. Inspektor ds. drogownictwa – Włodzimierz Janiak – tel. 43 8287 113
3. Podinspektor ds. budownictwa –  Dariusz Miłosz - tel. 43 8287 113

Wydział Gospodarki Gruntami, Geologii, Gospodarki Wodnej i Promocji

1. Kierownik Wydziału - Karina Brodzicka  - tel. 43 8287 116
2. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Małgorzata Michalska - tel. 43 8287 116
3. Podinspektor ds. geodezji gospodarki gruntami - Bożena Krogulecka - tel. 43 8287 116

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Kierownik Wydziału, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - Łukasz Kałuża - tel. 43 8287 105 tel. kom. 603 054 912
2. Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - Łukasz Jeziorny - tel. 43 8287 105
3. Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska - Krzysztof Żubrowski - tel. 43 8287 105
4. Inspektor ds. gospodarki odpadami - Mariusz Lewandowski - tel. 43 8287 105
5. Robotnik Gospodarczy

Wydział infrastryktury turystyczno - sportowej, zamówień publicznych, funduszy unijnych i promocji.

1. Kierownik Wydziału Tomasz Jachowicz  - Główny specjalista ds. zamówień publicznych - tel. 43 8287 115

2. Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i obsługi infrastruktury turystyczno - sportowej  - Kinga Zagłoba tel. 43 8287 115

3. Inspektor ds. promocji, pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi - Beata Włodarczak  -  tel. 43 8287 115

Wydział Organizacyjny

1. Informatyk - Robert Skrzypiński - tel. 43 8287 119

2. Informatyk projektu - Piotr Tomaszewski - tel. 43 8287 119

3. Informatyk projektu - Krzysztof Kona - tel. 43 8287 119

4. Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i Miasta w Warcie - Aurelia Łuczak - tel. 43 8287 104

5. Inspektor ds. kadr - Ilona Siewior - tel. 43 8287 104

Stanowiska ds. gospodarczych

1. Kierowca, konserwator - Józef Bartczak - tel. kom. 500 114 186
2. Robotnik gospodarczy - Małgorzata Kwiatkowska
3. Robotnik gospodarczy - Renata Mamot

Regulamin Organizacyjny Urzędu GiM w Warcie do pobrania ze strony:

http://gimwarta.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=48