OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Fundusze unijne arrow Komput dla mieszkańców I arrow Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta"
Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta" | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
23.06.2014.

Image


 

 

 

Zarządzenie Nr 52/12

Burmistrza Gminy i Miasta Warta

z dnia 22 października 2012 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta”

 

 Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 208 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567)

zarządzam, co następuje

 

            § 1 Wprowadzam Regulamin uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Os Priorytetowa VII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, w brzmieniu określonym
w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

            § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Prosimy o pobranie regulaminu i formularza uczestnictwa do projektu:

 

Regulamin

Formularz

 

Wszystkie dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Warta przy ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1.

Informacji o projekcie udzielamy pod nr tel. (43)829-50-28 lub elektronicznie email Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Informujemy, że z dniem 31 października 2012r. zakończony został nabór Formularzy Zgłoszeniowych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta".

Złożonych zostało ponad 100 Formularzy Zgłoszeniowych. Trwa ich weryfikacja.  Tylko kompletne Formularze Zgłoszeniowe zostaną przekazane do oceny Komisji Rekrutacyjnej.

Komisja Rekrutacyjna powołana

Informujemy, że z dniem 9 listopada 2012r. została powołana Komisja Rekrutacyjna, której celem jest ocena merytoryczna Formularzy Zgłoszeniowych w ramach projektu.

Posiedzenia Komisji zaczną się z dniem 9 listopada 2012r. i trwać będą aż do zakończenia oceny merytorycznej kompletnych Formularzy Zgłoszeniowych.

Załączniki:

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej Projektu.doc

Zarządzenie powołujące komisję rekrutacyjną.doc

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Informujemy, że z dniem 30 listopada 2012r. zakończona została ocena merytoryczna Formularzy Zgłoszeniowych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta".

Złożonych zostało 102 Formularzy Zgłoszeniowych. Spośród nich zakwalifikowało się 61 Beneficjentów Ostatecznych oraz 10 Beneficjentów Rezerwowych. Wszyscy o decyzji Komisji Rekrutacyjnej zostaną powiadomieni pisemnie. Decyzje wysyłane są listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Przypominamy, iż od decyzji Komisji nie przysługuje prawo do odwołania.

Ważne:

Uprzejmie prosimy w przypadku zmiany danych kontaktowych do Państwa (numer telefonu, adres) lub zmiany dowodu osobistego, nazwiska o zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Warta lub listownie wysyłając na adres: 98-290 Warta ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 z dopiskiem Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta".

Urząd czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Zapraszamy.

Prosimy o nie przesyłanie takich informacji mailem lub faksem.

 

Ruszają szkolenia w ramach projektu

Od 6 czerwca 2013r. ruszają  dwudniowe szkolenia w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta", które odbywać się będą według harmonogramu (w godzinach 9-17).Miejsce szkoleń: Warckie Centrum Kultury(I piętro), ul. Kaszyńskiego 9/11.

Osoby zakwalifikowane do projektu na około 2 tygodnie przed szkoleniem otrzymają pismo potwierdzające miejsce, datę i godziny szkolenia. Na szkolenia zapraszać będziemy według kolejności zgłoszeń.  Projekt zakłada przeszkolenie w ciągu 26 dni 122 osoby w 13 grupach. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy, stanowi on warunek otrzymania sprzętu.

Szkolenia są bezpłatne, nie zapewniamy opieki na dziećmi.

Podpisana umowa z Wykonawcą

Dnia 26 kwietnia 2013r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadań związanych
z realizacją projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta ". Jest to firma Response Sp.zo.o. z Sieradza, która przeprowadzi dla Państwa szkolenia.

Przetarg na dostawę zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem

Urząd Gminy i Miasta Warta ogłosił przetarg na dostawę zestawów komputerowych wraz
z podstawowym oprogramowaniem.

Więcej informacji dostępnych jest na Biuletynie Informacji Publicznej.

Zobacz także:

Przetarg na dostawę sygnału internetowego

Urząd Gminy i Miasta Warta ogłosił przetarg na dostawę sygnału internetowego. Szczegóły pod adresem:

Dostawa sprzętu komputerowego

Od 2013r. rozpoczęły się instalacje sprzętu komputerowego i podłączania Internetu
u uczestników projektu" Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta ".

U każdej osoby, która została zakwalifikowana do projektu i odbyła szkolenie oraz podpisała Umowę użyczenia zostanie zainstalowany komputer firmy Suntar z monitorem firmy AOC wraz z podstawowym oprogramowaniem biurowym i pakietem antyvirusowym Internet Security.

Uczestnicy 61 gospodarstw domowych zakwalifikowanych do projektu zostaną poinformowani telefonicznie o podłączeniach zestawów komputerowych i instalacjach sygnału internetowego.

Podpisano Umowy z Wykonawcami

Dnia 15 kwietnia 2013r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadań związanych
z realizacją projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta ". Jest to firma Suntar Sp. z o.o. z Tarnowa, która dostarczy i podłączy zestawy komputerowe. Natomiast firma „INM” Sp. z o.o. z Warszawy (www.inm.net.pl) podpisała umowę z Zamawiającym w dniu 17 czerwca 2013r. na dostawę sygnału internetowego do Państwa gospodarstw.

 

Dodatkowe komputery z Internetem dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta

Uprzejmie informujemy, że od 6 do 20 listopada  2013 roku odbędzie się rekrutacja uczestników do Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta”. Spośród złożonych przez uczestników  formularzy i wymaganych dokumentów zostanie wybranych przez powołaną Komisję 14 Beneficjentów Ostatecznych.  

Prosimy o pobranie regulaminu i formularza uczestnictwa do Projektu:

 

Regulamin

Formularz

 

Wszystkie dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Warcie przy ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1.

Informacji o Projekcie udzielamy pod nr tel. (43)829-50-28 lub pocztą elektroniczną Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Konkursy dla gmin i dzieci podsumowujące wdrażanie działania 8.3 PO IG organizowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Do 24 listopada można nadsyłać zgłoszenia do udziału w konkursach dla gmin i ich mieszkańców, którzy skorzystali z unijnych środków zakup komputerów i dostęp do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo.  Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali.

Otwarci na świat – Internet w naszym domu

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 7-12 lat z rodzin, które otrzymały dofinansowanie na kupno komputera i dostęp do Internetu w ramach Działania 8.3. Dzieci mogą nadsyłać prace graficzne wykonane dowolną techniką komputerową, które pokazują co Internet zmienił w ich życiu lub życiu ich rodziny. Dla 12 najlepszych prac Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody, m.in. gadżety elektroniczne. Plik graficzny należy przesłać do 24 listopada 2013 roku do godziny 16:00 na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

Więcej informacji znajduje się w załączonym Regulaminie konkursu dla beneficjentów Działania 8.3 PO IG „Otwarci na świat – Internet w naszym domu. Rysunek komputerowy wykonany przez dzieci z rodzin beneficjentów działania 8.3″

 

Zakończenie Rekrutacji i powołanie Komisji

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 listopada 2013 roku zakończony został nabór Formularzy Zgłoszeniowych  na dodatkowe 14 komputerów do Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta”.  

Złożonych zostało 46 Formularzy Zgłoszeniowych. Trwa ich weryfikacja.  Tylko kompletne Formularze  zostaną przekazane do oceny Komisji Rekrutacyjnej.

Komisja Rekrutacyjna powołana

Informujemy, że z dniem 21 listopada 2013 roku została powołana Komisja Rekrutacyjna, której celem jest ocena merytoryczna Formularzy Zgłoszeniowych w ramach Projektu.

Posiedzenia  Komisji zaczną się z dniem 22 listopada 2013r. i trwać będą aż do zakończenia oceny merytorycznej kompletnych Formularzy Zgłoszeniowych.

Załączniki:

Zarządzenie powołujące Komisję  Rekrutacyjną

 

 

Rekrutacja zakończona

Informujemy, że z dniem 25 listopada 2013r. zakończona została ocena merytoryczna Formularzy Zgłoszeniowych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta".

Spośród 46 formularzy zakwalifikowało się 14 Beneficjentów Ostatecznych oraz 5 Beneficjentów Rezerwowych. Wszyscy o decyzji Komisji Rekrutacyjnej zostaną powiadomieni pisemnie. Decyzje wysyłane są listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Przypominamy, iż od decyzji Komisji nie przysługuje prawo do odwołania.

 

Ruszają szkolenia w ramach projektu

Od 6 grudnia 2013r. ruszają  dwudniowe szkolenia w ramach Projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta", które według harmonogramu (w godzinach 8:30-17:30).

Miejsce szkoleń: Warckie Centrum Kultury ul. Kaszyńskiego 9/11.

Na szkolenia zapraszać będziemy według kolejności zgłoszeń.  Projekt zakłada przeszkolenie w ciągu 7 dni 28 osób w 3 grupach. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy, stanowi on warunek otrzymania sprzętu.

Szkolenia są bezpłatne, nie zapewniamy opieki na dziećmi.

 

Przetarg na dostawę zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem

Urząd Gminy i Miasta Warta ogłosił przetarg na dostawę zestawów komputerowych wraz
z podstawowym oprogramowaniem.

Więcej informacji dostępnych jest na Biuletynie Informacji Publicznej.

Zobacz także:

 

Informacja 

W dniu 20.06.2014 r. dokonano rozstrzygnięcia ofert na wyłonienie wykonawcy, który wykona tablice informacyjne wewnętrzne na potrzeby realizacji   projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Na zapytanie ofertowe umieszczone na stronie www.gimwarta.pl oraz dostarczone do 6 potencjalnych wykonawców odpowiedziało 13:

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Data wpływu oferty

1

LUKSTAR Łukasz Mąkowski ul. Obr. Westerplatte 32, 98-220 Zduńska Wola

18.06.2014 r.

2

Flesz Studio Tomasz Kenig Królikowo 6, 11-015 Olsztynek

18.06.2014 r.

3

MAGIT sp. z o.o Psary ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław

20.06.2014 r.

4

VISION Agencja Reklamowa ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź

16.06.2014 r.

5

„KAMA” Szyldy, Reklamy  Stanisław Mamczura ul. Dąbka 59, 37-600 Lubaczów

17.06.2014 r.

6

MADO-MEDIA Sp. z o. o ul. Starogardzka 17, 83-010 Straszyn

17.06.2014 r.

7

ARTFORMA ANETA BARTOSIUK-SZARLEJ Księżyno, ul. Szkolna 12

16 - 001 Kleosin

12.06.2014 r.

8

P.P.U ANIMAR Marek Szendzielorz ul. Dworcowa 88a, 44-190 Knurów

20.06.2014 r.

9

AR M. Gąsowski P. Gąsowski Białystok, 18.06.2014 Ul. Handlowa 7/115,

15-399 Białystok

18.06.2014 r.

10

Agencja Artystyczno-Reklamowa „Punkt” ul. Warcka 8, 98-200 Sieradz

13.06.2014 r.

11

UNIGRAF Agencja Promocyjno-Wydawnicza ul. Dworcowa 71, 85-009 Bydgoszcz

17.06.2014 r.

12

NOVUM  INWEST Sp. z o. o ul. Bojkowska 53, 44-100 Gliwice

17.06.2014 r.

13

P.P.H.U Janusz Ciosek Wielka Reklama ul. Wojska Polskiego 45,

98-300 Wieluń

20.06.2014 r.

 

Wybrano ofertę:  NOVUM  INWEST  Sp. z o. o ul. Bojkowska 53, 44-100 Gliwice.

 

 

 Image