OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
24.10.2011.

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych
projektu „Programu współpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

 

 

 

Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy Gminy i Miasta Warta               z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

Konsultacje przeprowadzane były w dniach od 10 października do 17  października 2011r.

Projekt „Programu współpracy wraz z ogłoszeniem o konsultacjach został zamieszczony na stronie internetowej www.gimwarta.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Warcie.

Uwagi i wnioski dotyczące programu mogły być składane poprzez wypełnienie formularza, który był załączony do ogłoszenia z dnia 03.10.2011r. i przekazany drogą elektroniczną na adres: www.gimwarta.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy i Miasta w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98 – 290 Warta.

W terminie określonym w ogłoszeniu nie wpłynęła żadna opinia do projektu „Programu współpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                   i o wolontariacie na rok 2012

 

Wyniki konsultacji zostały ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Warcie www.gimwarta.pl

 Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządzili:

Beata Włodarczak

Krzysztof Żubrowski

 

 

 

Warta, dnia 24.10.2011r.

 

                                                                                             

BURMISTRZ
Jan Serafiński 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »