OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
03.10.2011.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WARTA

z dnia 3 października 2011roku

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy i  Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

 

Na podstawie Uchwały Nr LIX/293/10 z dnia 7 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego o dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy i  Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

 

1)      Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy i Miasta Warta.

2)      Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy i  Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

3)      Konsultacje odbędą się w okresie od 10 października  2011 r. do 17 października 2011 r.  w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji.

4)       Projekt Programu - będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Warcie www.gimwarta.pl. Wypełniony formularz można przekazać:

a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy i Miasta w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta,

b) drogą elektroniczną na adres: www.gimwarta.pl

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 17 października 2011 r. nie będą rozpatrywane.

5) Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy i Miasta Warta.

 

W załączeniu:

1. Projekt Programu

2. Formularz konsultacji

                                               Burmistrz Gminy i Miasta Warta

Jan Serafiński

 

 Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.doc
Załacznik nr 2 do Ogłoszenia.doc

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »