OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Zarządzenie Nr 22/11 w sprawie powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 22/11 w sprawie powołania komisji konkursowej | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
06.05.2011.

Zarządzenie Nr 22/11

Burmistrza Gminy i Miasta Warta

z dnia 6 maja 2011 r.

 

 

 

w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert konkursowych złożonych na realizację zadania publicznego w roku 2011

 

 

                Działając na podstawie §14 Uchwały Nr LXI/303/10 z dnia 10 listopada 2010r. Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy samorządu  Gminy i  Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011” zarządzam co następuje:

 

 

§1. Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w następującym składzie:

 

1.  Sławomir Janczak - Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Warta - przewodniczący

2.  Henryka Dzikowska – pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Warcie - członek

3.  Beata Włodarczak - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Warcie - członek

4.  Krzysztof Żubrowski – pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Warcie - członek

5.  Grażyna Zdunek - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Warcie - członek

 

 

§2.  Regulamin pracy Komisji konkursowej do opiniowania ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

 

 

§3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania załącznik nr 1 i nr 2

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »