OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
01.04.2011.

Burmistrz Gminy i Miasta Warta informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2011 roku na terenie Gminy i Miasta Warta wybrano następujące oferty:

 

I.  Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 

  1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. dr. E. Kaleniewicz

      Oddział w Warcie

 

Nazwa zadania - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

 

 1. Wysokość dotacji zadania – 90.000,00zł

 

 

II.  Zadanie w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej

 

  1. Miejski Klub Sportowy JUTRZENKA Warta

 

Nazwa zadania – Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców miasta Warta

 

1. Wysokość dotacji zadania – 97.000,00zł

 

  1. Ustkowski Klub Sportowy

 

Nazwa zadania – Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Ustków

 

 

1. Wysokość dotacji zadania – 22.000,00zł

 

  1. Ludowy Klub Sportowy „SOCHA”

 

Nazwa zadania – Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Socha

 

1. Wysokość dotacji zadania – 10.000,00zł

  

  1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego im. dr. E. Kaleniewicz

      Oddział w Warcie

 

Nazwa zadania – Popularyzacja walorów krajoznawczych zbiornika Jeziorsko na kanwie zawodów sportowych

 

1. Wysokość dotacji zadania – 13.000,00zł

  1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As” w Jakubicach

 

Nazwa zadania – Popularyzacja zapasów wśród dzieci

 

1. Wysokość dotacji zadania – 10.000,00zł

 

 

  1. Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Warta

 

Nazwa zadania – Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej  i piłki nożnej

 

1. Wysokość dotacji zadania – 7.000,00zł

 

  1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu

 

Nazwa zadania – Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu gminy i miasta Warta poprzez popularyzację wędkarstwa

 

1. Wysokość dotacji zadania – 3.000,00zł

 

 

III.  Zadanie w zakresie pomocy społecznej 

 

 1. Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sieradzu

    

Nazwa zadania – Prowadzenie świetlicy środowiskowej (profilaktycznej) dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Warta  

    

1. Wysokość dotacji zadania – 24.000,00zł

 

 

 IV. Zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia z zakresu 

      przeciwdziałania patologiom społecznym

 

1.  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Rossoszycy i Okolic w Rossoszycy

 

Nazwa zadania – Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów gimnazjum w rejonie działania Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy.

   

1. Wysokość dotacji zadania – 2.000,00zł

 

2.  Warckie Centrum Kultury w Warcie

 

Nazwa zadania– Prowadzenie działalności wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz organizowanie festynów i koncertów antyalkoholowych na terenie miasta Warta

    

 

1. Wysokość dotacji zadania – 3.000,00zł

 

3.  Muzeum Miasta i Rzeki Warty przy Oddziale PTTK w Warcie

 

Nazwa zadania – Promocja i upowszechnianie turystyki

        

1. Wysokość dotacji zadania – 1.800,00zł

 

 

 

4.  Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Warta

 

Nazwa zadania – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Publicznego Gimnazjum w Warcie

    

1. Wysokość dotacji zadania – 5.500,00zł

 

5.  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As” Jakubice

 

Nazwa zadania - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych  na terenie Szkoły Podstawowej w Jakubicach i we Włyniu

   

 1. Wysokość dotacji zadania – 6.000,00zł

 

6. Nie wpłynęła żadna oferta.

 

Nazwa zadania - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy

   

1. Wysokość dotacji zadania – 0,00zł

 

7. Uczniowski Klub Sportowy w Raczkowie

 

Nazwa zadania - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Raczkowie

   

1. Wysokość dotacji zadania – 2.000,00zł

 

8.  Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” Warta

 

Nazwa zadania - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Warta 

   

1. Wysokość dotacji zadania – 17.000,00zł

 

9.  Ludowy Klub Sportowy „SOCHA” w Sosze

 

Nazwa zadania - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Socha 

   

1.Wysokość dotacji zadania – 2.500,00zł

 

10.  Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie

 

Nazwa zadania - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Ustków 

  

 

1. Wysokość dotacji zadania – 4.000,00zł

 

 

 

 

11.  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach 

       „Razem Możemy Wiele” w Warcie

 

Nazwa zadania – Prowadzenie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach i zagrożonych patologią oraz rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu

    

1. Wysokość dotacji zadania – 1.500,00zł

 

12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie

 

Nazwa zadania – Zapobieganie powstawaniu problemów z nadużywaniem alkoholu,  narkotykom i innym uzależnieniom w placówkach oświatowych na terenie gminy i miasta Warta

         

 1. Wysokość dotacji zadania – 1.000,00zł

 

13. Zespół Szkół Specjalnych w Warcie

 

Nazwa zadania – Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie

     

1. Wysokość dotacji zadania – 1.400,00zł

 

14.  Nie wpłynęła żadna oferta.

 

Nazwa zadania – Prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej przeciwdziałającej alkoholizmowi wśród członków Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Sieradzu.

     

1. Wysokość dotacji zadania – 0,00zł

 

 

Wyżej wymienione organizacje pozarządowe działają zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz spełniają wymogi określone w załączniku do Zarządzenia Nr 12/11 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 7 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2011 roku na terenie Gminy i Miasta Warta.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »